Mu Thiên Sứ Open Sever Custom 9/7/2020

🇻🇳🇻🇳🇻Thông Báo Open Mu-thiensu.vn
Alpha Test: 13:00 6/7/2020
Open Beta: 13:00 9/7/2020
🔱🔱🔱Máy Chủ Mới: Custom 🔱🔱🔱
🔥🔥Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc Và Free cho Ae🔥🔥
🖥Thông Tin Máy Chủ: CusTom
🎮Exp: 500x Drop : 50x ExpMaster : 50x
️🎉Atnihack: UGK
️🎉Max Master: 800 point
️🎉Open Tặng 10k point khi tạo nhân vật
️🎉Reset 1 lần 400 point giới hạn reset theo tốp 1
️🎉Hỗ Trợ Tan Thủ : code game /tanthu
️🎉Bar Lorencia Bán Wing2 Hỗ trợ ae
🎉Sk Thỏ Ngọc : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos ngọc custom
🎉Sk Mùa Hè : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos ngọc custom
🎉Blood VIP : kill 1k Quái Nhận Ngọc Custom bất kỳ
🎉Devil VIP : kill 1k Quái Nhận Ngọc Custom Bất kỳ
🎉Sk Siêu Boss Đai Chiến Lorencia: 6h 1 lần xuất hiện boss medusa vàn kundun và các loại boss
🎉SK Boss Hoàng Kim 2h 1 lần: Giết 1 boss vàng bất kỳ tại lorencia nhận 100wc 1 boss
🎉SK Kundun : 4h 1 lần Tại Máp Kalima7 Giết kundun nhận 7k GC
🎉SK Medusa: 4h 1 lần Tại máp Swap Giết medusa nhận 7kgc
🎉SK Nhện : 8h 1 lần tại máp Rakion2 Giết nhện nhận 10k gc
🕹Đua Top Alpha Test : 13h ngày 6/06/2020 – 12h00 ngày 8/06/2020
Top 1 : 100k Wcoin
Top 2 : 80k Wcoin
Top 3: 50k Wcoin
🕹SK Đua Top Open: 13h 9/7/2020 đến 10/7/2020
Top 1 : 100k Wcoin+30b+30s+30c
Top 2: 80k Wcoin+30b+30s+30c
Top 3: 50k Wcoin+30b+30s+30c
🕹SK Đua Top 5ngày:All Sever
Top 1 : 1Sét Thần CusTomVip4
Top 2 : 1Sét Thần CusTomVip3
Top 3 :
Tốp 4-5 : 100k wcoin và 60b 60s 60c 60cre
🕹SK Đua Top 10ngày:All Sever
Tốp 1 : 1Set thần Phồng Tôm Vip Sever
Tốp 2 : 1Set thần CusTom Vip Sever
Tốp 3 : 1Set thần CusTom Vip 4
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️Like Page và tag 3 người bạn dưới bài viết nhận ngay bài viết nhận Code 20k Gcoin Khi open
👉👉👉👉👉Trang Chủ : https://mu-thiensu.vn
👉👉👉👉👉Fanpage:https://www.facebook.com/mu-thiensuvn-110841997272020/

Mu Thiên Sứ

Bảng Hệ Thống Sự Kiện Có Trong Game – Sv Thiên Sứ

STT Sự Kiện Thời gian diễn ra Hướng dẫn Sub Diễn ra Ghi chú Địa Điểm
1 Blood Castle Vip (1 tiếng một lần bắt đầu từ 00:30) Săn ngọc Sub 1,2 Tiêu diệt đủ 100 quái vật sẽ rơi 1 viên ngọcTối đa 10 người tham gia ( Sub 1 có pk ) Lorencia
141.136
3 Chaos Castle 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Săn Ngọc All Sub Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu
thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần
4 tiếng 1 lần.
4 Binh đoàn Phù Thủy Trắng (2 tiếng một lần bắt đầu từ 00h00 ) Săn Ngọc All Sub Săn phù thủy trắng kiếm Ngọc ước nguyện, Ngọc tâm linh, Ngọc hỗn nguyên và nhẫn phù thủy Random
Lorencia
Noria
Davias
5 Thỏ Ngọc Event 0:00,  2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00,12:00,14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 Săn Ngọc All Sub sv1 pksub2 ko pk Săn thỏ để kiếm Ngọc Lorencia Cổng 6h
6 Summer Event 1:00,  3:00, 5:00, 7:00, 9:00, 11:00,13:00,15:00, 17:00, 19:0:00, 21:00, 23:00

 

Săn Ngọc All SubSv1 pk

sub2 kopk

Săn Ô để kiếm Ngọc Lorencia Cổng 6h
7 HappyHour Event (giờ vàng) 6:05,
11:5, 17:05, 23:05, 2:05,
4:50
All Sub Giờ vàng tăng thêm 50% Exp giúp train cấp nhanh chóng hơn
8 Boss Vàng(Săn Boss) (0h00 4 tiếng 1 lần , Bắt đầu từ 00h hàng ngày ) Săn Đồ
Exl
All Sub Săn Boss vàng xuất hiện đầy đủ tại Lorencia Random
9
10 Raklion Event (Săn Boss) 02h10 – 09h10 – 14h10 – 21h10 Săn đồ SS12 All Sub Vào hang nhện săn Boss Selupan kiếm đồ Socket ——
Săn Đồ Custom
11 Tháp Tinh Luyện(Săn Boss) Sau khi chết sẽ hồi Sinh 24 giờ Săn đồ socket
Săn đồ 380
All Sub Chiến đấu với bàn tay MayA và Boss
NightMare đồ exl 380 – socket
Xuất hiện khi mới bảo trì xong và có lại sau 24
giờ tính từ lúc kết thúc sự kiện
——
Săn đồ Custom, Custom
14 Siêu Boss Đại Chiến Lorencia Đợt 1 00:05  6:05   12:05 18:05 Săn đồ 380 All Sub Chiến Đấu Với KunDun Và Medusa Lorencia
179.69
15 Siêu Boss Đại Chiến Lorencia Đợt 2 00:10  6:10   12:10 18:10 Chiến Đấu Với KunDun Và Medusa Lorencia
179.69
16 Siêu Boss Đại Chiến Lorencia Đợt 3 00:15  6:15   12:15 18:15 All Sub Chiến Đấu Với KunDun Và Medusa  Lorencia
179.69
17 Kundun Kalima 7 0:30,  2:30, 4:30, 6:30, 8:30, 10:30,12:30,14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 All Sub Xuất hiện tại cuối map Kalima7
Xuất hiện sau khi chết 12h
Cuối máp Kalima7
Săn đồ Custom
18 Medusa 3:10, 6:10, 9:10, 12:10, 15:10,18:10,21:10, 23:10, All Sub SwampofCalmness vào các tọa độ dưới​

(133 227)(203113)
(174 26)(61 77)

Swamp of
Calmness
Săn đồ Custom

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *