Mu-New.net Alpha Test 12/09 – Open Beta 15/09/2020

📢📢📢Thông Báo Open Mu-New.net
♻️Alpha Test: 13:00 12/09/2020
♻️Open Beta: 13:00 15/09/2020
♦️♦️♦️Máy Chủ Mới: New♦️♦️♦️
♦️♦️Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc Và Free cho Ae♦️♦️

Mu-New.net
🖥Thông Tin Máy Chủ: New Hot🖥
✔️Exp: 666x Drop : 10x ExpMaster : 100x
✔️Atnihack: UGK
✔️Max Master: 800 point
✔️Open Tặng 10k point khi tạo nhân vật
✔️Reset 1 lần 400 point giới hạn reset theo tốp 1
✔️Hệ Thống Bot Thu Mua lại đồ exe tỷ lệ 50% nhận 500wc
✔️Hỗ Trợ Tan Thủ : code game /tanthu 1 gấu
✔️Bar Lorencia Bán Wing 2 Hỗ trợ ae
✔️Sk Thỏ Ngọc : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
✔️Sk Mùa Hè : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
✔️Blood VIP : kill 500 Quái Nhận Ngọc và Ngọc Custom Bất Kỳ
✔️Devil VIP : kill 500 Quái Nhận Ngọc và Ngọc Custom Bất kỳ
✔️Sk Siêu Boss Đai Chiến Lorencia: 6h 1 lần xuất hiện boss medusa vàn kundun và các loại boss
✔️SK Boss Hoàng Kim 2h 1 lần: Giết 1 boss vàng bất kỳ tại lorencia nhận 200 wc 1 boss
✔️SK Kundun : 2h 1 lần Tại Máp Kalima7 Giết kundun nhận 5k GC
✔️SK Medusa: 2h10p 1 lần Tại máp Swap Giết medusa nhận 5kgc
✔️SK Nhện : 8h 1 lần tại máp Rakion2 Giết nhện nhận 10k gc
✔️Đua Top Alpha Test : 13h ngày 31/09/2020 – 24h00 ngày 1/09/2020
Top 1 : 100k Wcoin
Top 2 : 80k Wcoin
Top 3: 50k Wcoin
🕹SK Đua Top Open: 13h 2/09/2020 đến 24h 2/09/2020
Top 1 : 100k Wcoin+30b+30s+30c
Top 2: 80k Wcoin+20b+20s+20c
Top 3: 50k Wcoin+10b+10s+10c
👉👉👉👉👉Trang Chủ: http://mu-new.net/
👉👉👉👉👉Fanpage: https://www.facebook.com/mu-newnet-110841997272020/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *